Co je to mulčování?

13.07.2020

Jedná se o ekologicky využitou travní hmotu, která je rozsekána na malinké kousíčky, které zůstávají tam, kde vyrostly. Je tedy jedno, jestli se jedná o udržovaný trávník, nebo nárazově sečenou travní plochu, sad, či květnatou louku.

Jaké to má výhody?

Takto rozmělněná travní hmota se v nově prorůstající trávě během několika dní ztratí a poslouží do budoucna jako hnojivo a potrava pro živočichy zlepšující kvalitu půdy, jako například žížaly.

Další nespornou výhodou mulčování je zadržování vláhy. Jemné kousky trávy vytvoří na hlíně tenkou vrstvu, která funguje jako ochranný oděv pro půdu. Zabrání nadměrnému odparu a podpoří množení půdě prospěšných bakterií. Posečená plocha tak bude méně náchylná na sucho a nebudou vznikat holá místa.

Mulčování je také levné. Nemusíte se starat o likvidaci nebo kompostování travní hmoty. Za likvidaci se platí, respektive alespoň za odvoz a správné kompostování je poměrně náročný proces. Čerstvá zelená tráva je dusíkatý materiál, a proto se k němu musí do kompostu přidat alespoň 2-3x tolik uhlíkatého materiálu, jako například dřevní štěpka, nebo suché listí. V opačném případě začne tráva hnít a zapáchat. (Což není kompostování).